Praktisk information

Vigtige datoer

15. september 2015 Sidste frist for tilmelding
15. oktober 2015 Sidste frist for bestilling af tillæg
06. november 2015 Opstilling af stande kl. 13.00-20.00
07. november 2015 Opstilling af stande kl. 07.30-09.30
08. november 2015 Nedtagning af stande kl. 16.00-22.00

 


Stande

 • Alle indendørs stande har størrelsen 2,5m × 2,5m.
  Bemærk, for at give mere dynamik, åbenhed og liv, er der i år ikke standvægge på messen. Alle opfordres i den forbindelse til at tage hensyn til og interagere positivt med nabostandene, således at vi får en positiv forbrugeroplevelse der er ingen standevægge. Standearealerne bliver markeret på hallens gulve.
 • Hver stand har et nummer. Nummerering vil være i rækkefølge, som anvist i planen over hallerne.
 • Udstillere kan kun udstille inden for standearealet på den stand, som er bestilt.
 • Det er muligt at købe flere stande, dog skal hver stand registreres for sig, dvs. at virksomheden skal gennemføre tilmelding 2 gange, hvis der ønskes en dobbeltstand.
 • Der er mulighed for at udstille udendørs, hvor arealet egner sig primært til bilforhandlere og andre pladskrævende udstillere. Skema over placering af stande udendørs findes på hjemmesiden. Hvis din virksomhed har særlige ønsker til udendørsstande, kontakt venligst messearrangørerne.
 • Der må ikke skrues eller slås søm i hallens gulve. Hvis du gerne vil bruge gulvtæppe, skal dette være godkendt til messebrug hos myndighederne - godkendelsen er du selv forpligtet til at indhendte hos brandvæsenet.
 • Ved enhver form for skader, vil skaderne udbedres for skadevolders regning.
 • Udstillere har 14 dages fortrydelsesret fra den dag, hvor tilmeldingen gennemføres. Når de 14 dage er gået, er tilmelding bindende. Det vil sige, at pengene ikke længere kan kræves tilbage, og at standpladsen skal benyttes

Messeledelsen indskærper at det påhviler den enkelte messedeltager at indhente nødvendige tilladelser til specifikke aktiviteter på standen (f.eks. salg af levnedsmidler) og at vi forbeholder os ret til at håndhæve generelle sikkerhedsbestemmelser.  


Borde og stole

Der er mulighed for at bestille et sæt bestående af 1 cafébord og 2 barstole for kr. 155,-. Alle borde og stole bestilles ved tilmelding af standen. Maks 2 sæt pr. stand.


Salg og smagsprøver på standen

Af hensyn til Cafeteriet må der ikke sælges drikke- og fødevarer til fortæring i hallen. Det er dog tilladt at uddele smagsprøver på standene.

Udendørsudstillere, som har ønske om at sælge madvarer (pandekagevogn, pølsevogn og lign.) skal kontakte messearrangørerne for at høre om muligheden for særlige aftaler med hallens forpagter. Vi sørger for, at udstillere kommer i dialog med forpagteren, men alle aftaler indgås udelukkende mellem udstiller og forpagter uden arrangørernes deltagelse.


Markedsføring af messen

 • Annoncer i Søndagsavisen, Ugenyt og Sjællandske
 • Messeavis i oplæg på 60.000 eksemplarer distribueret over hele Vestsjælland (husstandsomdelt en uge før messen)
 • Uddeling af billetter blandt udstillernes netværk
 • Radioreklame på Radio SLR
 • Plakater ved de større veje i Slagelse, Korsør og Skælskør
 • Skilte og bannere ved indfaldsvejene i alle 3 byer
 • Banner på VD Online
 • Messens Facebookside
 • Slagelse Erhvervscenters hjemmeside og facebookside
 • Slagelse Kommunes hjemmeside
 • Erhvervsforeningernes hjemmesider i Korsør, Skælskør og Slagelse
 • Annoncering i Google

Messeavis

Annoncering

Alle udstillere har mulighed for at købe annoncering til favorable annonceringspriser i messeavisen, som udkommer i ca. 60.000 eksemplarer og bliver husstandsfordelt i hele Vestsjælland som indstik i Søndagsavisen.

Plads til annoncer i messeavisen på 1/4, 1/2 eller 1 side kan bookes ved bestilling af standen. Ved booking af en annonce bliver udstilleren kontaktet direkte af VD Rekalmeproduktion mht. deadlines og krav til annoncematerialer. Læs mere om annoncering

For at høre mere om dette tilbud på annoncer kan du kontakte VD Reklameproduktion - Ole Poulsen på tlf.: 5060 2376 eller mail til: opo@sondagsavisen.dk

 

Redaktionel omtale

Som udstiller har du mulighed for at få profilleret helt særlige messeaktiviteter redaktionelt i messeavisen. Planlægger du noget helt specielt på din stand, så send information herom til Morten Hass Augustsen på morten@slagelseerhvervscenter.dk


Modeshow, styleshow og andet underholdning på scenen

Har din virksomhed interesse i at bidrage til messens program, er du velkommen til at booke 15 min. på scenen på en af messedagene. Booking skal ske via tilmeldingsmodulet samtidig med booking af standen. Vi kører 3 mode- og styleshow af 10 minutters varighed om dagen. Du bliver kontaktet af arrangørerne mht. din placering i programmet.


Forplejning for udstillere

Forudbestilling af forplejning skal foretages via tilmeldingsmodulet samtidig med bestilling af stande.
Ekstra mad kan bestilles frem til den 15. oktober 2015.

Morgenmad

Der er mulighed for at bestille morgenbuffet både lørdag og søndag. Morgenmaden serveres i VIP lokalet bag cafeen kl. 08:00 – 10:00. Pris per person er kr. 50,-.

Frokost

Der er mulighed for at bestille frokostbuffet både lørdag og søndag. Frokosten serveres i VIP lokalet bag cafeen kl. 12:00 – 14:00. Pris per person er kr. 110,-.

Cafeteriet

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, sandwich m.m. i cafeteriet for alle. Cafeteriet er åben kl. 09.00–16.00 begge dage.

Se menuer


Ekstra strøm

Indeholdt i standprisen er adgang til strøm (300 W). Har du behov for ekstra strøm på standen skal dette aftales og bestilles hos messearrangørerne. Ekstra strøm afregnes særskilt.

Kontakt Morten Hass Augustsen på tlf. 40 73 50 85


Parkeringsforhold

Parkering for udstillere

Det er meget vigtigt, at alle udstillere parkerer deres biler ved Bilka eller andre nærliggende parkeringspladser, da pladserne ved Antvorskovhallen er til messens besøgende. Udstillerne må kun parkere tæt på hallen ved af- og pålæsning inden for de timer, hvor opsætning og indretning af standene skal foregå. Inden for hallens åbningstimer er det kun af- og pålæsning, der er tilladt for udstillerne.

Parkering for besøgende

Der vil være mulighed for at parkere på hele parkeringsarealet ved Antvorskovhallen samt på Bilkas parkeringspladser.


Forsikring

Vi vil gerne gøre jer opmærksom på, at vores forsikring ikke dækker ved eventuelle skader og tyverier på standen.


Nattevagt

Vagtservice vil være til stede i hallen natten til lørdag og søndag. Derfor er der mulighed for at lade udstillingen stå til dagen efter. Der vil også være opsyn med udendørsstandene.


Internetadgang

Der er mulighed for at benytte den trådløse internetforbindelse, der er i hallen. Vi kan ikke yde ekstra support ved dette. Det er derfor en god idé selv at have en backupløsning, hvis udstilling kræver en ekstrahurtig internetforbindelse.


Sponsorer

Ved sponsorering af præmier vil dit virksomhedsnavn eller logo være synlig på digitale skærme ved indgangen og i hallerne. Dit firmanavn vil blive nævnt ved uddeling af præmier. Yderligere eksponering aftales nærmere med arrangørerne.


Messetilbud og konkurrencer

Det anbefales, at alle udstillere laver konkurrencer og forbereder specielle tilbud til messen, inkl. f.eks. juletilbud, da det vil være med til at tiltrække flere besøgende til standene.
Som hovedregel bliver tilbud og konkurrencer på de enkelte stande ikke blive speaket under messen.